• Verspreiding post KNVB binnen ASW

  Laatste aanpassing: 01 augustus 2016

  De KNVB verspreidt haar post via Sportlink. Deze informatie komt op verschillende plekken terecht in de vereniging. In Sportlink hebben we als ASW aangegeven wie welke post moet krijgen.

  Hieronder is weergegeven wie welke post krijgt. Het overzicht zal ook worden gepubliceerd op de website.

  Sta je op de lijst, dan zijn we je op de eerste plaats zeer dankbaar. Vrijwilligers die structureel taken verrichten, zijn van levensbelang voor ASW. Dat kan niet vaak genoeg worden gezegd!

  Er vragen je om alert te zijn op deze mails. Zit er een actie in die gedaan moet worden, dan verzoeken we je om die uit te voeren en/of dit af te stemmen met de anderen die ook deze post hebben gekregen. 

  We vragen je ook om een afschrift daarvan te sturen aan de secretaris via bestuur@vvasw.nl (tenzij het helemaal niet relevant is dat het bestuur van de opgevolgde actie afweet) zodat de secretaris overzicht houdt over wat er wordt gecommuniceerd. 

  Onduidelijkheid of het niet beschikken over dezelfde informatie is de belangrijkste bron van ergernis in een vereniging. Dus: beter teveel gecommuniceerd, dan een communicatie-misverstand. 

  De webmaster (Fred Bijl) zorgt voor de aanpassing in Sportlink.

  De secretaris van ASW (Ben van der Sluis

  • Initiatief bij wijzigingen.
  • Actualiseren van deze notitie
  • Publicatie op de website.

   Met vriendelijke groet,

  Ben van der Sluis

  Secretaris ASW

   

  Naam

  Vanwege   de functie

  Wedstrijdwijzigingen   Zaal

  Joop   van der Lans

  Coördinator   zaalvoetbal

   

  Gé Smakman

  Ad interim voorzitter

       

  Bestuursberichten

  Ben van der Sluis

  Ad interim secretaris

   

  Gé Smakman

  Ad interim voorzitter

       

  Wedstrijdwijzigingen   Veld

  Ben van der Sluis

  Ad interim secretaris

   

  Hanny   Simonis

  Wedstrijdsecretaris jeugd

   

  Joop   van der Lans

  Lid   Seniorencommissie

   

  Leo   van der Lans

  Wedstrijdsecretaris   senioren

       

  Zaalvoetbal

  Joop   van der Lans

  Coördinator   zaalvoetbal

   

  Gé Smakman

  Ad interim voorzitter

       

  Financiële   post

   

  Ad interim secretaris

   

  Edwin   Verweij

  Penningmeester   ASW

   

   

  Lid   Financiële commissie

       

  Digitale   tuchtbrieven

   

  Ad interim secretaris

   

  Joop   van der Lans

  Coördinator   zaalvoetbal

   

  Leo   van der Lans

  Wedstrijdsecretaris   senioren

   

  Edwin   Verweij

  Penningmeester

   

  René   van der Sluis

  Bestuurslid   voetbal

   

  Teus   Twigt

  Lid   jeugdcommissie

   

  Hanny   Simonis

  wedstrijdsecretaris jeugd

   

   

  Selectie

       

  Seniorenvoetbal   zijn:

  Joop   van der Lans

  Lid   Seniorencommissie

   

  Leo   van der Lans

  Wedstrijdsecretaris   senioren

   

  René   van der Sluis

  Bestuurslid   voetbal

   

  Hanny   Simonis

  Kleding

       

  Meisjes-   en vrouwenvoetbal zijn:

  Leo   van der Lans

  Wedstrijdsecretaris   senioren

   

  René   van der Sluis

  Bestuurslid   voetbal

   

  Jan   Triep

  Meisjesvoetbal

   

  Jan   Sterk

  Damesvoetbal

    Hanny Simonis Wedstrijdsecretaris jeugd
       

  Jeugdvoetbal   is:

  Hendrik   Mol

  Voorzitter   jeugdcommissie

   

  Teus   Twigt

  Lid   jeugdcommissie

    Hanny Simonis Wedstrijdsecretaris jeugd
       

  Voetbaltechnische   zaken is:

  René   van der Sluis

  Bestuurslid   voetbal

   

   

  Voorzitter   jeugdcommissie

       

  Webmasters   zijn:

   

   

   

  Fred   Bijl

  Webmaster

   

  Marten   Schroten

  Webmaster   jeugd