• VOLG ONS

 • Algemene informatie

  Op deze pagina: Statuten ASW, Huishoudelijk Reglement, Protocollen, Ereleden en Leden van Verdienste

 • Statuten ASW

  Beste leden van ASW,
  Bij de oprichting van een vereniging zoals ASW is, vormen de statuten het belangrijkste stuk. Het is de grondwet van de vereniging en de besluiten dienen conform de statuten genomen en getoets te worden. 
  In de statuten zijn een aantal verplichte onderdelen opgenomen zoals:

  • De naam en plaats waar de vereniging gevestigd is.
  • Het doel van de vereniging.
  • De verplichtingen van de leden en de manier waarop deze worden vastgesteld.
  • De manier van het bijeenroepen van een algemene vergadering.
  • De manier van benoeming en ontslag van bestuurders.
  • De bestemming van het batig saldo bij ontbinding van de vereniging of de manier waarop dat de bestemming tegen die tijg wordt beslist.

  De statuten kunnen naast de verplichte onderdelen ook andere zaken hebben geregeld. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Het toelaten van leden tot de vereniging
  • De mogelijkheid tot stemmen tijdens de algemene vergadering
  • Het regelen van het opzeggen van het lidmaatschap van een lid door de vereniging.

  Als lid van ASW is het belangrijk om te weten dat er bij de verening ASW ook statuten zijn opgesteld. Wilt u de inhoud van de statuten lezen klik dan hier.

 • Huishoudelijk reglement

  In het huishoudelijk reglement is beschreven hoe we (normaal gesproken) met elkaar omgaan in de vereniging. 

  Klik hier

  Het reglement is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 19 april 2016.

  De statuten van ASW zijn het belangrijkste document van de vereniging en zijn notarieel vastgelegd. Deze laat ruimte voor verdere invulling in een huishoudelijk reglement. Bij tegenspraak tussen beide, zijn de statuten leidend.

  Ieder lid kan voorstellen doen tot wijziging of aanvulling. Deze zullen in de Algemene Ledenvergadering worden ingebracht. Wilt u wijzigingen of aanvullingen voorstellen? U kunt dat kan door een mail te sturen aan: bestuur@vvasw.com

 • Ereleden

  Dhr. F. Bijl  
  Overleden ereleden:
  Dhr. H. Bresser   Dhr. C. Blonk
  Dhr. N. Brouwer  
  Dhr. C. Droog
  Dhr. W. van Es   Dhr. D. Flier 
  Dhr. J. Gerts   Dhr. F. Hart 
  Dhr. J. Jaspers   Dhr. N. de Leeuw
  Dhr. F. van der Krans   Dhr. C. Tiele
  Dhr. T.H. Lammertse   Dhr. W. Verhoef
  Dhr. J. van der Lans   Dhr. H. Zoetekouw
  Dhr. L van der Lans    
  Dhr. F. Leenen    
  Dhr. A. Moons    
  Mevr. H. Simonis-Schot    
  Dhr. B. van der Sluis    
  Dhr. G. Smakman    
  Dhr. M. Vergeer    
  Dhr. W. Waltman    
   
 • Leden van Verdienste

  Dhr. W. de Graaf  
  Dhr. C. Honkoop  
  Mevr. T. Smakman