• Aan de leden en de ouders van jeugdleden van ASW,

  De Corona crisis heeft een behoorlijke impact op ons dagelijkse leven.
  Niet alleen privé en zakelijk, maar ook op ons verenigingsleven. De velden zijn in de weekenden leeg, ons clubgebouw is gesloten en het geheel geeft een verlaten indruk.
  Voetballen in wedstrijdverband is vanaf eind vorig jaar niet meer mogelijk geweest. Wel kon er nog getraind worden. Door de jeugd op de normale manier en door de senioren in aangepaste vorm.
  Door invoering van de avondklok is ook trainen door de senioren in de avonduren haast niet meer mogelijk. Uiteraard is er wel de gelegenheid om dit op zaterdag en/of zondag overdag te doen. Dit met in acht name van de geldende Corona maatregelen.

  Na de inning van de contributie voor het 3e kwartaal hebben leden het bestuur gevraagd waarom we toch contributie innen, terwijl er niet gespeeld kan worden. Een begrijpelijke reactie. Exact deze vraag hebben wij ook uitstaan bij de gemeente en de KNVB. Daarom lopen onze vaste kosten door.
  Wel zijn wij, samen met diverse clubs uit Waddinxveen, dus in overleg gegaan met de gemeente om compensatie voor de veldhuur. Vooralsnog hebben wij daar nog geen uitsluitsel over. ASW zal dan ook voorlopig aan zijn huidige financiële verplichtingen moeten voldoen. Ook de KNVB heeft tot december de maandelijkse voorschotten geïncasseerd en geeft nog niet thuis om hiermee te stoppen.

  Namens iedereen van ASW doen we als bestuur beroep op jullie verbondenheid met de club! We hebben jullie keihard nodig om te zorgen dat we weer gaan voetballen als het mag. Dat kan niet als wij niet meer aan de financiële verplichtingen kunnen voldoen. 
  Wij hopen op jullie begrip voor deze moeilijke situatie en dat jullie dit seizoen nog echt kunnen voetballen.

  Wij staan open voor alle vragen, opmerkingen en denken samen met jullie in oplossingen. 
  Met vriendelijke groet, 
  Gé Smakman.
  bestuur@vvasw.com