• Protocol overlijden

    In het protocol Overlijden staat hoe er bij ASW wordt omgegaan met het verlies van een lid van de vereniging. Het doel is om basis te bieden voor een snelle besluitvorming en communicatie in een emotionele gebeurtenis zoals het overlijden van een lid. Het handelen van het bestuur staat hierin omschreven inclusief de praktische uitvoering hiervan.Het protocol is in lijn met het reglement "uitstel wedstrijden na overlijden" van de KNVB. Hierin staat beschreven dat er uitstel van wedstrijden kan worden aangevraagd bij de KNVB. De KNVB beslist altijd over uitstel rekening houdend met de impact voor de vereniging.Het protocol Overlijden is in te zien door hier te klikken.Het bestuur van ASW staat de leden bij in voor- en tegenspoed en zal op gepaste wijze aandacht verlenen bij het overlijden van een lid.