• Social Media ASW

 • VOLG ONS

 • Afmelden lidmaatschap en overschrijvingen.

  OPZEGGEN:
  Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd, bij voorkeur per e-mail  via ledenadministratie@vvasw.com  of anders per brief aan de ledenadministratie (adres zie onderaan).
  Na ontvangst ontvangt u van ons een bevestiging. Indien u geen bevestiging ontvangen heeft dan is het lidmaatschap niet opgezegd.

  Opzeggingen via leider of trainer worden beslist niet in behandeling genomen.
  Wij verzoeken u vriendelijk dit, wegens administratieve redenen, liefst zo snel mogelijk maar beslist voor 30 juni 2023 aanstaande te doen.

  LET OP! Zij die zich in de loop van het seizoen als lid afmelden, zijn verplicht de contributie voor het hele seizoen te voldoen.
  Op het aanmeldingsformulier dat is ondertekend staat dit ook vermeld.
  Het nieuwe seizoen loopt van juli tot juli, dat houdt in dat de contributie voor het lopend seizoen  betaald dient te worden. De contributie loopt via het incassobureau.
  Voor bezwaar verwijs ik u naar het hoofdbestuur.  (bestuur@vvasw.com)

  OVERSCHRIJVEN:
  De speler die wil overschrijven naar een andere vereniging, gaat naar deze vereniging toe om zich aan te melden. Doe dit wel voor 15 juni 2023.
  Bij het aanmelden van deze speler wordt automatisch bepaald of, en zo ja welke overschrijvingsregels van toepassing zijn. 
  Als de aanmelding is goedgekeurd, wordt de speler direct overschreven. De speler kan uitkomen voor de nieuwe vereniging. 
   
  Als het systeem de overschrijving blokkeert geeft het aan welke redenen er zijn de aanmelding (nog) niet door te voeren.
  Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn: 

  De betreffende speler moet voldoen aan de financiƫle verplichtingen.
  De betreffende speler moet worden afgemeld bij de oude vereniging.
  Ook eventueel in bruikleen gegeven kleding en tassen dient ingeleverd te zijn!
  Zorg dat bij het overschrijven alles in orde is, het voorkomt een onnodige vertraging.

  v.v. ASW
  Ledenadministratie
  Postbus 382
  2740 AJ Waddinxveen
  ledenadministratie@vvasw.com