• VOLG ONS

 • Verzekeringen

  De verzekeringen van ASW worden afgesloten door de stichting ‘Exploitatie Sportpark ASW’. De polissen zijn zowel van toepassing op ASW als op de stichting. Verzekeringen met de volgende dekking zijn afgesloten:
       
    

  Verzekering

    
    

  Omschrijving

    

  Aansprakelijkheid voor verenigingen en bedrijven

  Dekking voor schade aan personen en zaken waarvoor ASW   verantwoordelijk is.

  Bedrijfsgebouw

  Dekking voor schade aan de gebouwen van ASW door   bijvoorbeeld brand of storm.

  Bedrijfsschade

  Dekking voor gederfde inkomsten door het niet kunnen   uitvoeren van activiteiten

  Bestuurders- & Toezichthouders-aansprakelijkheid

  Dekking voor juridisch kosten en schadevergoeding voor   zaken waar de bestuurders van ASW persoonlijk aansprakelijk voor kunnen   worden gesteld.

  Geld en waardepapier

  Dekking bij diefstal van geld en waardepapieren

  Inventaris en goederen

  Dekking voor schade aan inboedel

  Milieuschade

  Dekking voor (kosten van) schade die onder de   verantwoordelijk-heid van ASW aan het milieu is toegebracht.

  Reconstructiekosten

  Dekking tegen kosten om na een calamiteit de (digitale)   administratie te herstellen.

  Het is niet zo dat u als lid of vrijwilliger aanspraak kunt maken op een van deze verzekeringen. Indien er iets gebeurt, maakt het niet uit of dit plaatsvond toen u als vrijwilliger voor ASW actief was of niet.
  De verzekeringen zijn wel van toepassing indien u een arbeidsrechtelijke relatie heeft met ASW. Dit geldt over het algemeen indien u van ASW een vergoeding ontvangt die boven de maximaal toegestane vrijwilligersbijdrage uitkomt.
  Toch zijn er mogelijkheden om als lid of vrijwilliger een schade te claimen.
  U bent als vrijwilliger automatisch verzekerd bij de gemeente Waddinxveen. Zo bent u toch verzekerd als u een ongeluk krijgt of schade veroorzaakt. U vindt meer informatie op de website van de gemeente.
  Daarnaast heeft de KNVB voor u als lid en/of vrijwilliger een collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Op de website van de KNVB kunt u lezen voor welke situaties deze verzekering van toepassing is.
  Wettelijk komt een schade waarbij een motorvoertuig betrokken is altijd voor rekening van de verzekering van het motorvoertuig. Wanneer u wel eens (jeugd)leden naar een uitwedstrijd brengt, wordt u geadviseerd om de Ongevallen Inzittenden Verzekering onderdeel te laten zijn van de polis van uw motorvoertuig verzekering.