• VOLG ONS

 • Ledenvergadering

  Beste Leden van vvASW,

  Op woensdag 22 november 2017 wordt de vijftiende Algemene Ledenvergadering bij ASW gehouden. De vergadering start om 19.30 als vanouds in de kantine van ASW. Iedereen is welkom om deze vergadering bij te wonen.

  De agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening 
  1. Ingekomen stukken en mededelingen 
  1. Goedkeuring verslag veertiende algemene ledenvergadering van 19 april 2017. Het conceptverslag van de algemene ledenvergadering staat op de website van ASW. De leden wordt gevraagd het verslag vast te stellen. 
  1. Jaarverslag ASW seizoen 2016-2017
  1. Kascontrole commissie
  1. Huishoudelijk reglement

  Het reglement is naar aanleiding van de vergadering in april aangepast met de verplichting van de taken door alle leden of ouders van leden. De leden wordt gevraagd tot goedkeuring van de aanpassing.   

  1. Doelen seizoen 2016/2017
  1. Doelen seizoen 2017/2018

  Uitleg over de doelstellingen van het lopende seizoen. 

  1. Het bestuur

  De samenstelling van het bestuur zal wijzigen:

  • Kees Jansen zal stoppen als voorzitter
  • Martijn Groot zal stoppen als secretaris 
  1.   Rondvraag en sluiting

  Het bestuur geeft tijdens de ledenvergadering uitleg over onderwerpen, informatie en vraagt toestemming aan alle leden over besluiten. Het bestuur kan alleen na toestemming de voorgenomen plannen uitvoeren. Misschien een overweging om aanwezig te zijn op de vergadering.

  Het conceptverslag van de Algemene Ledenvergadering van 19 april 2017 is hier te lezen. Dit conceptverslag zal op de volgende vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd aan de leden. Het verslag van de vorige Algemene Ledenvergadering is akkoord bevonden door de aanwezige leden en is nog na te lezen op deze pagina onder het kopje archief. 

  Het concept jaarverslag over het seizoen 2016/2017 is >> hier << te lezen.

  Huishoudelijk reglement

  De nieuwste versie van het huishoudelijk reglement staat >>>hier<<<. Ieder lid kan een voorstel doen tot het wijzigen van het reglement. Er dient hiervoor een schriftelijke aanvraag te worden gedaan via bestuur@vvasw.com.

  Archief

  • Het verslag van de ALV van 19 november 2016 is hier te lezen
  • Het jaarverslag van het seizoen 2015-2016 is hier te lezen
  • Het verslag van de ALV van 19 april 2016 is hier te lezen. 
  • Het verslag van de ALV van 25 november 2015 is hier te lezen.
  • Het verslag van de ALV van 8 april 2015 is hier te lezen.
  • Het jaarverslag van het seizoen 2014-2015 is hier te lezen.
  • Het verslag van de ALV  van 24 november 2014 is hier te lezen.
  • Het verslag van de ALV van 9 april 2014 is hier te lezen.
  • Het Jaarverslag van het seizoen 2013-2014 is hier te lezen.
  • Het verslag ALV van 20 november 2013 is hier te lezen.
  • Het Jaarverslag over het seizoen 2012-2013 is hier te lezen.
  • Het verslag van de ALV van 10 april 2013 is hier te lezen.

  Vragen

  Martijn Groot, secretaris

  bestuur@vvasw.com