• Contributie & Lidmaatschap

  Zoals besloten in de ALV van april 2015 is ieder lid verplicht om de contributie per kwartaal en middels automatische incasso te voldoen.

  Voorts maken wij u er op attent dat het van uitermate groot belang is, om voor een soepel verloop, uw gegevens up to date te houden en verwachten dan ook dat veranderingen (adres, mail, rekeningnummer enz.) worden doorgegeven aan de ASW ledenadministratie middels mailadres aswledenadministratie@ziggo.nl of ledenadministratie@vvasw.com.

  Voor vragen/opmerkingen omtrent de inning van de contributie gebruikt U debiteurenasw@gmail.com 

  Wij hopen weer op een mooi sportief seizoen.

  Namens het bestuur, Edwin Verweij (penningmeester)

 • Contributie seizoen 2019-2020

  SEIZOEN 2019/2020    
  Leeftijdsgroep Jaarbedrag  per kwartaal
       
  JO 19 / MO 19 en JO 18 / MO 18 € 213,95 € 53,49
  JO 17 / MO 17 en JO 16 / MO 16 € 202,16 € 50,54
  JO 15 / MO 15 en JO 14 / MO 14 € 191,45 € 47,87
  JO 13 / MO 13 en Jo 12 / MO 12 € 177,53 € 44,38
  JO 11 / MO 11 en JO 10 / MO 10 € 166,82 € 41,71
  JO 9 / MO 9 en JO-8 / MO-8 € 149,69 € 37,42
  JO 7 € 74,85 € 18,72
  Ministars      
  Autisten  € 118,07 € 29,52
  Autisten + Competitie  € 150,20 € 37,55
  Senioren M/V veld +18 € 242,32 € 60,58
  Senioren zaal +18   € 233,84 € 58,46
  Senioren veld en zaal+18 € 362,76 € 90,69
  Recreanten +18  € 120,76 € 30,17
  Niet spelend lid € 55,08 € 13,77
  Donateur  € 25,-  
  Donateur 65+  € 15,-  
  Erelid    

   

  Extra informatie
  Voor het sociaal lidmaatschap alleen voor veldvoetbal (10 wedstrijden) geldt een korting van 25% op de bovengenoemde bedragen. Voor dit lidmaatschap heeft u wel een akkoord nodig van het bestuur.

  1. Bij het lidmaatschap is het uitgangspunt dat de contributie per kwartaal en via automatische incasso wordt geïnd.
  Zorg dat wij in het bezit van uw email adres zijn dan krijgt u voorafgaand aan elke incasso van ons bericht.

  Debiteurenadministratie
  Per kwartaal wordt gecontroleerd of de automatische incasso’s inderdaad succesvol zijn geïnd. Indien de automatische incasso niet is gelukt ontvangt u een herinnering. Deze gaat via de mail! Bij een achterstand en niet voldoen van de contributie volgt een laatste waarschuwing. Daarna zal ASW de vordering direct uit handen geven aan Excellent incasso. De bijkomende kosten zijn voor uw rekening. Overigens houdt het bestuur zich het recht voor om van deze regel af te wijken.
  Voor de overige leden zal het verzoek tot jaarbetaling in september 2018 op de mat liggen. Bij niet voldoen van de jaarrekening zal ASW ook deze vordering uit handen geven.
  Dit geldt dus ook voor de leden waarvan ASW geen geldig bankrekeningnummer heeft!


  2. Voor JO 7/8/9, MO 7//8/9, JO 11/10 en MO 11/10 geldt dat de eerste maand van het lidmaatschap wordt beschouwd als een proefperiode.


  3. Indien om redenen van werk, scheiding of andere sociale factoren niet een heel seizoen kan worden gespeeld, kan er bij de Technische Cie. (jeugd en senioren) een beroep worden gedaan op het sociaal lidmaatschap. Het verzoek wordt door de TC en de penningmeester beoordeeld. Indien het verzoek wordt gehonoreerd, krijgt u 25% korting op de contributie.

  Lid worden van ASW! 

  Nieuwlid PDF invulformulier!

  Twijfel je om lid te worden? Of wil je eerst de groep leren kennen? Het is bij ons altijd mogelijk om een aantal keer op proef mee te trainen voordat je lid wordt van onze mooie vereniging.

  Voor jeugd:
  Contactpersoon: Hanny Simonis
  Mailadres: simonishanny@hotmail.com

  Voor senioren:
  Contactpersoon: Jan Hermans
  Mailadres: jan-hermans@hotmail.com