• Contributie & Lidmaatschap

  Zoals besloten in de ALV van april 2015 is ieder lid verplicht om de contributie per kwartaal en middels automatische incasso te voldoen.

  Voorts maken wij u er op attent dat het van uitermate groot belang is, om voor een soepel verloop, uw gegevens up to date te houden en verwachten dan ook dat veranderingen (adres, mail, rekeningnummer enz.) worden doorgegeven aan de ASW ledenadministratie middels mailadres aswledenadministratie@ziggo.nl of ledenadministratie@vvasw.com.

  Voor vragen/opmerkingen omtrent de inning van de contributie gebruikt U debiteurenasw@gmail.com 

  Wij hopen weer op een mooi sportief seizoen.

  Namens het bestuur, Edwin Verweij (penningmeester)

 • Contributie seizoen 2019-2020

  Contributie seizoen 2019/2020

  Leeftijdsgroep  JAAR 2019-2020   KWARTAAL 2019-2020 
  JO19/MO19 en JO18/MO18  €               213,95  €                              53,49
  JO17/MO17 en JO16/MO16  €               202,16  €                              50,54
  JO15/MO15 en JO14/MO14  €               191,45  €                              47,87
  JO13/MO13 en JO12/MO12  €               177,53  €                              44,38
  JO11/MO11 en JO10/MO10  €               166,82  €                              41,71
  JO9/MO9 en JO8/MO8  €               149,69  €                              37,42
  JO/MO 7  €                 74,85  €                              18,72
  Ministars/Welpenvoetbal    
  Autisten  €               118,07  €                              29,52
  Autisten + competitie  €               150,20  €                              37,55
  Senioren Man /Vrouw 18+ VELD  €               242,32  €                              60,58
  Senioren Man /Vrouw 18+ ZAAL  €               233,84  €                              58,46
  Senioren Man/Vrouw 18+ VELD EN ZAAL  €               362,76  €                              90,69
  Recreanten 18+  €               120,76  €                              30,17
  Niet Spelend Lid  €                 55,08  €                              13,77
  Donateur  €                 25,00  
  Donateur 65+  €                 15,00  
  Erelid         


  Voor het sociaal lidmaatschap alleen voor veldvoetbal (10 wedstrijden) geldt een korting van 25% op de bovengenoemde bedragen. Voor dit lidmaatschap heeft u wel een akkoord nodig van het bestuur.

  1. Bij het lidmaatschap is het uitgangspunt dat de contributie per kwartaal en via automatische incasso wordt ge-ind.
  Zorg dat wij in het bezit van uw email adres zijn dan krijgt u voorafgaand aan elke incasso van ons bericht.

  Debiteurenadministratie
  Per kwartaal wordt gecontroleerd of de automatische incassos inderdaad succesvol zijn ge-ind. Indien de automatische incasso niet is gelukt ontvangt u een herinnering. Deze gaat via de mail! Bij een achterstand en niet voldoen van de contributie volgt een laatste waarschuwing. Daarna zal ASW de vordering direct uit handen geven aan Excellent incasso. De bijkomende kosten zijn voor uw rekening. Overigens houdt het bestuur zich het recht voor om van deze regel af te wijken.
  Voor de overige leden zal het verzoek tot jaarbetaling in september 2018 op de mat liggen. Bij niet voldoen van de jaarrekening zal ASW ook deze vordering uit handen geven.
  Dit geldt dus ook voor de leden waarvan ASW geen geldig bankrekeningnummer heeft!


  2. Voor JO 7/8/9, MO 7//8/9, JO 11/10 en MO 11/10 geldt dat de eerste maand van het lidmaatschap wordt beschouwd als een proefperiode.


  3. Indien om redenen van werk, scheiding of andere sociale factoren niet een heel seizoen kan worden gespeeld, kan er bij de Technische Cie. (jeugd en senioren) een beroep worden gedaan op het sociaal lidmaatschap. Het verzoek wordt door de TC en de penningmeester beoordeeld. Indien het verzoek wordt gehonoreerd, krijgt u 25% korting op de contributie.

  Lid worden van ASW! 

  Nieuwlid invulformulier!

  Twijfel je om lid te worden? Of wil je eerst de groep leren kennen? Het is bij ons altijd mogelijk om een aantal keer op proef mee te trainen voordat je lid wordt van onze mooie vereniging.

  Voor jeugd:
  Contactpersoon: Hanny Simonis
  Mailadres: simonishanny@hotmail.com

  Voor senioren:
  Contactpersoon: Jan Hermans
  Mailadres: jan-hermans@hotmail.nl