• Beste leden van ASW,

  Eind april vindt de laatste inning van de contributie plaats van het seizoen 2019/2020.
  Ik sport niet, dus waarom moet ik wel betalen?
  Op die vraag proberen we hier antwoord te geven.

  De contributie is de grootste inkomstenbron van ASW. Daarnaast is de kantineopbrengst een zeer belangrijke bron van inkomen, zeker in de maanden april t/m juni waarin normaal gesproken de meeste toernooien en evenementen plaatsvinden.

  We zullen dus de komende maanden geen kantineopbrengsten hebben, terwijl de meeste kosten voor de club wel gewoon doorlopen. (De KNVB geeft wel een kleine korting en er wordt nog met de gemeente onderhandeld over de veldhuur.)

  Door de contributie over dit laatste kwartaal gewoon te betalen, kunnen wij er voor zorgen dat ASW na deze Corona-crisis sportief en met een gezonde financiële positie de toekomst in kan gaan.

  Mocht je zelf, door de Corona crises, niet in staat zijn om de contributie te betalen, dan wil ik samen met je kijken naar een passende oplossing.

  Wanneer de overheid weer toestemming geeft om, in welke samenstelling dan ook, weer te mogen trainen, dan zullen we, samen met onze trainers en leiders, proberen om een programma opzetten, om deze zomer toch nog voetbal-plezier te beleven. Hoe dit eruit komt te zien laten wij jullie weten wanneer er bekend is wanneer het voetbalpark weer open mag.

  Wij rekenen op jullie steun!

  Wij wensen jullie een goede gezondheid!

  Met vriendelijke groet,
  Namens het bestuur van ASW
  Edwin Verweij
  Penningmeester ASW