• Toelichting contributie en lidmaatschap voorwaarde. Zie ook de voorwaarde bij Contributie 2023/2024.

  Zoals besloten in de ALV van april 2015 is ieder lid verplicht om de contributie per kwartaal en middels automatische incasso te voldoen.
  Voorts maken wij u erop attent dat het van uitermate groot belang is, om voor een soepel verloop, uw gegevens up todate te houden en verwachten dan ook dat veranderingen (adres, mail, rekeningnummer enz.) worden doorgegeven aan de ASW ledenadministratie middels mailadres ledenadministratie@vvasw.com.


  Uitgangspunten Vrijwilligers- en taak plichtig beleid

  ASW hoopt op alleen maar vrijwilligers, maar stelt van seizoen 2018/2019 taakverplichting in voor alle leden. ASW vervult een sociale en maatschappelijke functie. Wij hopen dat alle leden daaraan als vrijwilliger (of als taak plichtige) gaan bijdragen.
  ASW betaalt geen geldelijke vergoeding voor het verrichten van vrijwilligerswerk.
  Van een vrijwilliger of taak plichtige wordt verwacht dat hij/zij zich houdt aan de algemeen geldende regels bij ASW. Een vrijwilliger of taak plichtige die binnen ASW een taak verricht draagt daarvoor verantwoordelijkheid. ASW stimuleert vrijwilligers cursussen te volgen.
  Bijvoorbeeld voor trainer- en scheidsrechtersopleidingen.
  ASW zet zich in om de inzet van vrijwilligers op diverse wijzen te waarderen.

   

  Via de button kunt u zich aanmelden of overschrijven als lid van VV ASW. De aanmelding komt bij onze ledenadministratie en de KNVB binnen, u ontvangt binnen 48 uur een bevestiging van de inschrijving van het lidmaatschap.
  Twijfel je om lid te worden? Of wil je eerst de groep leren kennen? Het is bij ons altijd mogelijk om een aantal keer op proef mee te trainen voordat je lid wordt van onze mooie vereniging. 

   

  Voor jeugd:
  Contactpersoon: Jeugdzaken                            
  Mailadres: jeugdzaken@vvasw.com                                  

  Voor senioren:
  Contactpersoon: 
  Mailadres: bestuur@vvasw.com

  Ledenadministratie
  Contactpersoon Fred Bijl
  Mailadres: fred.bijl@vvasw.com.                             Klik hier voor aanmelden lidmaatschap!

  Kunt U iets extra's betekenen voor de vereniging? EHBO diploma o.i.d. geef dit dan aan in het veld Opmerkingen.