• Stichting ASW

    Stichting ‘Exploitatie Sportpark ASW’

    De stichting ‘Exploitatie Sportpark ASW’ is de eigenaar van de gebouwen op ons complex. De stichting heeft geen winstoogmerk en regelt alle zaken die (wettelijk) nodig zijn om de gebouwen te kunnen exploiteren zoals o.a. gas, water en licht, verzekeringen, belastingen en het onderhoud. Tevens huurt de stichting de velden van de gemeente Waddinxveen.

    Opdrachtgever voor nieuwbouw en beheerder van het voetbalpark de Sniep is de "Stichting Exploitatie Voetbalpark De Sniep" (S.E.V. De Sniep).

    Voor overige info over de stichting klik hier.