• Aan alle leden, kaderleden. Donateurs en ouders van jeugdleden.

  Op woensdag 11 december 2019 wordt de Algemene ledenvergadering van de v.v. ASW gehouden. Aanvang van deze vergadering is om 19.30 uur
  Onderstaand treft u de agenda voor deze vergadering aan.

  1. Opening.

  2. Ingekomen stukken/mededelingen secretaris

  3. Goedkeuring verslag ALV van 20 februari 2019

  Het verslag van deze ALV wordt u een week vóór de vergadering per mail toegezonden.

  4. Jaarverslag ASW seizoen 2018-2019

  5. Financieel jaarverslag ASW seizoen 2012-2013

  6. Verslag kascommissie en verkiezing kascommissie seizoen 2019-2020

  7. Toelichting Beleidsplan. Beleidsplan wordt u in week 49 per mail toegezonden.

  8. Rondvraag

  9. Sluiting

  Het bestuur