• Ledenadministratie

  OPZEGGEN:
  Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd, bij voorkeur per e-mail via ledenadministratie@vvasw.com of anders per brief aan de ledenadministratie (adres zie onderaan).
  Na ontvangst ontvangt u van ons een bevestiging. Indien u geen bevestiging ontvangen heeft dan is het lidmaatschap niet opgezegd.
  Opzeggingen via leider of trainer worden beslist niet in behandeling genomen.
  Wij verzoeken u vriendelijk dit, wegens administratieve redenen, liefst zo snel mogelijk maar beslist vóór 30 juni 2019 aanstaande te doen.

  OVERSCHRIJVEN:
  De speler die wil overschrijven naar een andere vereniging, moet zich vóór 15 juni 2019 aanmelden bij de nieuwe vereniging. 

  Bij het aanmelden van deze speler wordt automatisch bepaald of, en zo ja welke overschrijvingsregels van toepassing zijn.
  Als de aanmelding is goedgekeurd, wordt de speler direct overschreven. De speler kan uitkomen voor de nieuwe vereniging.

  Als het systeem de overschrijving blokkeert geeft het aan welke redenen er zijn de aanmelding (nog) niet door te voeren.
  Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn:

  • De betreffende speler moet zich schriftelijk afmelden bij de oude vereniging.
  • De betreffende speler moet voldoen aan de financiële verplichtingen.
  • Zorg dat bij het overschrijven alles in orde is, het voorkomt een onnodige vertraging.

  v.v. ASW
  Ledenadministratie
  Postbus 382
  2740 AJ Waddinxveen
  ledenadministratie@vvasw.com