• OPZEGGEN:
  Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd, bij voorkeur per e-mail via ledenadministratie@vvasw.com of anders per brief aan de ledenadministratie (adres zie onderaan).
  Na ontvangst ontvangt u van ons een bevestiging. Indien u geen bevestiging ontvangen heeft dan is het lidmaatschap niet opgezegd.
  Opzeggingen via leider of trainer worden beslist niet in behandeling genomen.
  Wij verzoeken u vriendelijk dit, wegens administratieve redenen, liefst zo snel mogelijk maar beslist voor 30 juni 2021 te doen.

  OVERSCHRIJVEN:
  De speler die wil overschrijven naar een andere vereniging, moet zich voor 15 juni 2021 aanmelden bij de nieuwe vereniging.
  Bij het aanmelden van deze speler wordt automatisch bepaald of, en zo ja, welke overschrijvingsregels van toepassing zijn.
  Als de aanmelding is goedgekeurd, wordt de speler direct overschreven. De speler kan uitkomen voor de nieuwe vereniging.

  Als het systeem de overschrijving blokkeert geeft het aan welke redenen er zijn de aanmelding (nog) niet door te voeren.
  Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn:

  De betreffende speler moet voldoen aan de financiële verplichtingen.
  De betreffende speler moet worden afgemeld bij de oude vereniging.
  Zorg dat bij het overschrijven alles in orde is, het voorkomt een onnodige vertraging.

  v.v. ASW
  t.a.v. de ledenadministratie
  Postbus 382
  2740 AJ Waddinxveen